Bảo hành

I. NỘI DUNG BẢO HÀNH

    - Các đường may
    - Chi tiết SP
    - Độ bền màu
    - Độ bền cơ lý của vải.

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

     - Hàng hoá còn nguyên nhãn UniPro của nhà SX.
     - Sử dụng trong điều kiện làm việc bình thường về nhiệt độ, ma sát, môi trường, ko ngâm nước thường xuyên.
     - Giặt giũ: các máy giặt dân dụng, theo nồng độ các chất giặt tẩy của các hãng qui định (Omo, Tide...) và theo chế độ giặt thông thường.

* Không bảo hành đối với các hư hỏng do sử dụng quá giới hạn gây ra (móc rách hoặc ngâm chất giặt quá lâu, dùng các chất tẩy rửa mạnh…) 

* Nội dung và điều kiện bảo hành sẽ được chi tiết theo mỗi đơn hàng