Đồng Phục Chuyên Ngành

dong-phuc-chuyen-nghah-max-3.png
dong-phuc-chuyen-nghah-max-7.png
dong-phuc-truong-hoc-03.png

Là trang phục dành riêng cho người tham gia học tập, làm việc, sinh hoạt trong các ngành nghề có tính chất đặc thù hoặc chuyên môn kỹ thuật riêng biệt. Bao gồm các nhóm chính: Thương mại dịch vụ - Y tế - Trường học - Khối cơ quan bảo vệ pháp luật - Thể thao ...