Đồng Phục Cơ Quan Nhà Nước

dong-phuc-co-quan (1).png
dong-phuc-co-quan (2).png

Đồng phục dành cho cán bộ tòa án, qui tắc đô thị, dân quân tự vệ...