Đồng Phục Thương Mại

dong-phuc-thuong-mai-1 (2).png
dong-phuc-thuong-mai-01.png

Đồng phục của nhóm ngành: siêu thị, cửa hàng, xăng dầu