Đồng Phục Trường Học

dong-phuc-truong-hoc-01 (1).png
dong-phuc-truong-hoc-01 (2).png

- Đồng phục chính khóa của học sinh nam, nữ các cấp: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng.

- Đồng phục chuyên dụng, thực hành cho sinh viên các ngành nghề.

- Đồng phục học thể dục, quân sự trong các nhà trường.

- Đồng phục sinh hoạt lớp, ngành, trường