Đồng Phục Y Tế

dong-phuc-y-te02 (2).png
dong-phuc-y-te02 (1).png

Y tế: Đồng phục blue bác sĩ, áo mổ, đồng phục điều dưỡng, hộ lý, nhân viên tạp vụ,bệnh nhân...