NÊN CHỌN IN HAY THÊU TRÊN ĐỒNG PHỤC

Khi may đồng phục cho công ty, tổ chức, nhóm hội, trường lớp,.. thì yếu tố chất lượng in thêu cũng được quan tâm không kém. Với sự phát triển của công nghệ in và thêu, việc chọn lựa in hay thêu phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của khách hàng.